آداب جوک گفتن و جوک شنیدن


مطمئنا همه ما در محافل و جمع دوستان و همكاران و اقوام، لحظاتي را به جوك گفتن و طنز اختصاص مي دهيم. اما به تجربه دريافته ايم كه گاهي اين شوخيها باعث رنجش ديگران شده است. چگونه بايد شوخي كرد؟ چگونه بايد جوك گفت؟ به نظر برخي، اگر جوك مستهجن نباشد يا اقوام را به استهزا نگيرد، خنده دار نخواهد بود. شايد اگر بتوانيم چند نكته كوچك را هنگام جوك گفتن در نظر بگيريم بتوانيم كمترين دلخوري را در اطرافيان خود ايجاد كنيم.

1 – در جوك به اقوام و پيروان اديان توهين نكنيم و اگر مي خواهيم جوكي درباره قومي بگوييم، در ابتدا از جمع عذرخواهي نماييم و يادآوري كنيم كه اين فقط جوك است و نه چيزي بيشتر.

2 – اگر متقابلا شخص ديگري نيز درباره قوميت ما جوكي گفت ، تحمل پذيرش داشته باشيم و آشفته نگرديم.

3 – مطمئن شويم جوكي كه مي خواهيم بگوييم خنده دار است و نه صرفا وقيح.

4 – در گفتن جوكهاي سكسي، سن و جنسيت مخاطبان و نوع محفل را در نظر بگيريم.

5 – پيش از گفتن جوك، اجزاي آن را در ذهن آماده نماييم.

6 – قبل از تعريف كردن جوك، دقت كنيم كه مخاطبان حواسشان به ما باشد.

7 – هيچ چيز بدتر از فراموش كردن نقطه اوج يا بِزَنگاه جوك نيست .

8 – صِرف دانستن جوك، متضمن جوك گويي موفق نيست، بايد اجراي خوبي نيز داشته باشيم.

9 – اگر كسي جوكمان را قطع كرد عصباني نشويم و اجازه دهيم آن شخص مطلب خود را به پايان برساند، سپس كلماتي مانند”بسيار خوب”بگوييم و توضيح دهيم كه مي خواهيم جوكمان را به پايان برسانيم.

10 – از بعضي از كمدين ها انتقاد مي شود كه خودشان به حرفها و كارهاي خود مي خندند. به جوكهاي خود نخنديم و اجازه دهيم ديگران به آن بخندند.

11 – فراموش نكنيم كه جوك گفتن براي ايجاد نشاط و تفريح است، نه ايجاد تنش و جدال.

12 – اگر شخصي جوكي گفت كه قبلا شنيده ايم ، تو ذوقش نزنيم و در نظر بگيريم كه شايد در آن جمع كساني باشند كه آن را نشنيده باشند.

13 – اگر كسي جوكي گفت كه به نظرمان خنده دار نيامد، مي توانيم با چهره اي گشاده و لبخند به او واكنش نشان دهيم. البته در جمعهاي صميمي اگر كسي جوك خنده دار نگويد، دوستان و نزديكان با شوخيهاي مناسب و گرم مي توانند اين نكته را به شخص بگويند و فضاي شادي ايجاد كنند.


یک پاسخ به “آداب جوک گفتن و جوک شنیدن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *