نصیحت کردن یا نصیحت شدن


” در نصیحت کردن, به دنبال کمک کردن باشید , نه بدنبال خوشحال کردن دوستانتان” سولون

یکی از سخت ترین چیزهایی که من تا به حال در مورد خود شنیده ام در قالب نصیحت بوده است. نصایح, اشارات, نکته ها, و راهنمایی ها مانند یک رودخانه از جهات مختلف هر روز به طرف ما روانند که می توانند زبانی یا نوشتاری از طرف دوستان و آشنایان یا غریبه ها باشند.

از طرف دیگر, دوستان و افراد خانواده ویا  همکاران به طور معمول نظر مرا راجع به امور مختلف جویا می شوند. بهترین روش موثر این است که این دو قانون را در نصیحت کردن به کار برید:

1. خودتان را محدود به نصایح خوشحال کننده نکنید.

2. حرف خود را با استراتژی بزنید. سخت ترین نصایح را هم می توان با کلمات خردمندانه به  بهترین صورت ممکن به گوش نصیحت شونده رساند.

یکی از موارد قابل تامل در فرزند داری, روش والد گری هلیکوپتری است. در این روش والدین مانند هلیکوپتر خیلی پرسرو صدا هستند و دایما در حال نصیحت  کردن , کنترل کردن, و والد گری هستند.

Edna St. Vincent Millay می گوید: من بسیار خوشحالم که همه نصایح خوب را به کار نبستم وگرنه بسیاری از اشتباهات پرارزشم را انجام نمی دادم.

فرزندان نیز مانند بزرگسالان باید فرصت اشتباه کردن داشته باشند زیرا بسیاری از تجربه های یادگیری از طریق این اشتباهات آموخته می شوند.

برای دریافت صحیح نصیحت, ما باید شجاعت قبول کردن رفتن به راه اشتباه را داشته باشیم و خجالت نکشیم. زندگی کوتاه تر از آنست که آنرا به  غفلت سپری کنیم. نصایح خوب می تواند از اتلاف وقت جلوگیری کند.

بهترین را ه این است که با فروتنی و متانت نصیحت کرده تا به تاثیر مثبت آن دست یابیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *