دسته: متنوع

 • راه‌هایي که می‌توانیم به محیط زیست و بودجه‌مان کمک کنیم.

  1.       در صورت امکان از دوچرخه, وسایل همگانی, ماشین اشتراکی استفاده کنید و اگر نه, آهسته تر برانید و باد لاستیک تان را تنظیم نگه دارید. 2.       از وسایل بسته بندی یک بار مصرف استفاده نکنید. 3.       در مصرف آب نگذارید آب شیر باز بماند باغچه را در میان روز آب ندهید در سیفون های…

 • آداب

  “آداب” ( اتیکت ) مجموعه ای از ضوابط رفتاری است که در یک جامعه, طبقه و یا گروه انتظار انجام آن ها می رود. کلمه اتیکت اولین بار در حدود 1750 میلادی از زبان فرانسوی وارد انگلیسی شد. آداب بستگی زیادی به فرهنگ دارند و در درون فرهنگ تکامل می یابند. آداب مناسب در یک…

 • پروتوکولون

  در یونان باستان در مواقع قابل کنترل, برای هر رفتاری قوانین نوشته شده ای وجود داشت که “پروتوکولون” نامیده می شد.  این قوانین در مواقعی که افراد یک جامعه نمی دانستند رفتار درست کدام است کمک می کرد که رفتار درست را انتخاب کنند. بعد از مخلوط شدن فرهنگها با عقاید مختلف این قوانین از…

 • تصمیم گیری اجماعی

  این سئوال همیشه فکر ما را آزار داده است که چراگروه های ایرانی کمتر موفق می شوند؟ و در صورت موفقیت  چرا کمتر بزرگ می شوند؟ چرا انگیزه های ما بصورت همگرا در کارها روی هم ریخته نمی شوند؟ چرا شرکت های موفق ما بیش از دو شریک ندارند؟ یکی از اشکالات می تواند نداشتن…