دسته: موفقیت

  • 120 قانون برای دستیابی به موفقیت

    منبع http://b-tracy.blogfa.com/   1- قانون علت و معلول هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد . 2- قانون ذهن همه…

  • چگونه می توانم رفتارم را تغییر دهم؟

    رفتار خوب کلید موفقیت است. ولی رفتار خوب چیست؟ قبول موارد زیر از اصول مثبت فکر کردن است: 1.من می توانم زندگیم را کنترل کنم و به اهدافم برسم. 2. من برای انتخابی که می کنم مسـئول هستم. 3. گذشته مهم نیست, من می توانم آینده را تغییر دهم. چگونه می توانم رفتارم را تغییر…