برچسب: اتیکت تلفن

  • اتیکت تلفن

     چند راهنمایی برای جواب دادن به تلفن: به جای یاد گرفتن هنگام تلفن دیگران, نحوه استفاده از وامکانات تلفن تان را قبلا یاد بگیرید. گوشی تلفن را نزدیک دهان نگه دارید و از مکالمه حضوری شمرده تر صحبت کنید تا بهتر شنیده و فهمیده شوید. با تمرکز کامل با دیگران صحبت کنید و از مکالمات…