آداب دریافت کردن انتقاد

ما همیشه از دیکتاتوری بد می گوییم  ولی بیایید قبول کنیم روی شنیدن حرف مخالف تمرینی نداریم.  چه بسا امروز یا فردا شما خواننده این متن مورد نقد قرار بگیرید. آیا آن را با تواضع  و صادقانه می پذیرید و در مورد آن فکر می کنید یا مثل دیگران به فرافکنی و دور زدن انتقاد می پردازید. لیست زیر را مرور کنید و نکات خود را هم در قسمت دیدگاه (comment)  اضافه کنید.

1. انتقاد را بعنوان دریافت اطلاعات قبول کنید.

2. خوب گوش کنید.

3.خودتان را کنترل کنید.

4.قضاوت نکنید.

5.خلا صه ای از آنچه را شنیده اید بیان کنید برای اینکه مطمئن شوید که این همان چیزی است که منظور انتقاد کننده بوده است.

6.اگرابهامی وجود دارد, برای روشن شدن موضوع سوال کنید.

7.از انتقاد کننده بپرسید اگر  مثالی در مورد عمل مورد انتقاد وجود دارد.

8.دریافت یک انتقاد به معنی درستی آن نیست.

9.این فقط حق شماست که با انتقاد رسیده چکار کنید.

10.اگر با انتقاد مخالف هستید و عصبانی شده اید و می خواهید با دیگران مشورت کنید, بهتر است وقتی احساساتتان را تحت کنترل در آوردید این کار را بکنید.

11. به خودتان وقت بدهید تا راجع به موضوع فکر کنید.

12.به رابطه اتان با فرد انتقاد کننده توجه داشته باشید که چقدر برای آن فرد مهم هستید.

13. اگر با انتقاد موافق هستید سعی در برطرف کردن مشکل کنید.

14.سعی کنید از انتقاد کننده تشکر کنید.

Like 🙂
1

آداب انتقاد کردن

 1. قبل از شروع اجازه بگیرید .
 2. مطمین شوید که عملی را که انتقاد می کنید قابل تغییر است
 3. از لحن صدای ملایم استفاده کنید.
 4. واضح و روشن صحبت کنید و از کنایه بپرهیزید.
 5. با بیان نقاط قوت فرد شروع کنید.
 6. نشان دهید که فرد انتقاد شونده برایتان مهم است.
 7. به احساسات دیگران احترام بگذارید.
 8. نظر فرد انتقاد شونده را بپرسید ، و فرصت صحبت به او بدهید.
 9. با دقت گوش کنید.
 10. انتقاد باید در مورد یک عمل باشد نه کل شخصیت یک فرد.
 11. مودب باشید و بر چسب نزنید.
 12. در مورد نقاط منفی از مثال استفاده کنید و راههای بر طرف کردن آنرا نشان دهید.
 13. با جملات مثبت صحبتهای خود را تمام کنید.
 14. در پایان از اینکه به حرفهای شما گوش داده اند تشکر کنید.

Like 🙂
4