برچسب: ایرانی لیاقت بهترین بودن را دارد

  • ایرانی لیاقت بهترین بودن را دارد

    این متن را با ایمیل گرفتیم و نویسنده فعلا ناشناس است عزیزان بپذیریم اگر شرایط کنونی ایران اینگونه است همه دلیلش مدیران و بالا سری های ما نیستند و نقش اصلی را خودمان در این جایگاه ایفا می کنیم. چرا مثلاً اگر هر کدام از ما فقط برای یک ماه به خارج از کشور برویم…