برچسب: خريد كردن

  • هنگام خرید کردن

    خريد كردن بسته به روحيه افراد، ممكن است امري مفرح يا شاق باشد. هنگام خريد با رفتار خوبمان مي توانيم فضايي بدون تنش براي خود و اطرافيان و فروشندگان ايجاد كنيم. مثلا وقتي به مراكزي همچون شهروند، هايپر استار و فروشگاه هاي رفاه مي رويم ، به گونه اي رفتار نماييم كه هم خودمان بتوانيم…