برچسب: خنده

  • لبخند بزنید

    بخندید و دوستان جدید پیدا کنید, اخم کنید و چین و چروک پوست پیدا کنید. “جرج الیوت” نه اینکه همه لبخندها از روی صداقت, مهربانی و خلوص نیت زده می‌شوند اما برای فروشنده ای که در حال فروش یک کالاست یا مهماندار هواپیما در حال سرو غذا , و یا یک منشی در حال پاسخ گویی…