برچسب: خوش باوری

  • سندروم خوش باوری

    سندروم خوش باوری (True-believer syndrome) همیشه به داستان عمرعاص که بالای منبر گفت “از پیامبر شنیدم که هر کس زبانش به نوک دماغش برسد اهل بهشت است” خندیده ایم. یا ملا نصرالدین که می گفت سر کوچه غذا می دهند و از بس که مردم با ور کردند خودش هم شک کرد. ولی ظاهرا این…