برچسب: رابطه

  • رابطه مقدس

    از دکتر ون دایر رالف والدو امرسون* رابطه ذاتی و عمیقی  مابین خودِ ما و دیگر ابناء بشر می بیند و آن را این گونه تعریف می کند: ” یکی از زیباترین توازن های حاکم بر زندگی این است که هیچ کس نمی تواند مخلصانه به دیگری کمک کند، مگر اینکه اول به خود کمک…