برچسب: ستاره آبی

  • پیشگویی هوپی (ستاره آبی)

    همیشه از انرژی اتمی به عنوان انرژی پاک برای حفظ محیط زیست یاد کرده اند. ولی بعد از حادثه ژاپن به نظر نمی آید خیلی هم تمییز باشد. در حال حاضر 443 نیروگاه اتمی در دنیا در شبکه هستند که با تکرار حوادث چرنوبیل و فوکو شیما قادرند نسل انسان را به دایناسور ها ملحق…