برچسب: سکوت

  • سکوت

    آن د. لِـکلیر به نقل از رادیو زمانه پانزده سال از اولین تجربه سکوتم می گذرد. طی این سالها در اولین و سومین دوشنبه ی هر ماه از حرف زدن خودداری کرده ام، تا حالا درست می شود سیصد و شصت و پنج روز. ماجرا از یک روز زمستانی در سال 1992 شروع شد. بی…