سیستم

آن چه ما نیاز داریم این است که بیاموزیم که در سیستمی کار کنیم که هر کسی, هر تیمی, هر شاخه ای, و هر جزئی از آن نه برای سود مادی یا معنوی شخصی خود کار کند. بلکه برای همیاری در سیستمی کار کند که نتیجه آن سود همه است.

W. Edwards Deming 1900 – 1993

متاسفانه در ویکیپدیا  فارسی ترجمه ادوارد دمینگ نبود. شاید بعدا روی آن کار کنم. ولی بطور خلاصه: آقای دمینگ کسی بود که بعد از جنگ جهانی پیشنهاد تحول در صنعت آمریکا را داد ولی مورد استقبال قرار نگرفت. پس به ژاپن رفت و باعث تحول درصنعت ژاپن شد.

Like 🙂
5