برچسب: صادق هدایت

  • نگاهی به داش آکل صادق هدایت

    نگاهی به داش آکل صادق هدایت نگرش: فلور طالبی داش آکل صادق هدایت را سال ها پیش خوانده بودم. یادم هست اولین بار که خواندمش، و البته خیلی جوان بودم، پس از پایان داستان کلی گریه کردم. عشق ناکام داش اکل که لوطی با معرفتی بود، دلم را به درد آورد و اندوهی به جانم…