برچسب: طنز

  • اندر احوالات مهاجرت

    شیخی را از احوالات مهاجرت پرسیدند  ، بگفت هم چون شب اول قبر ماند و هرکسی را بسته به سنگینی نامه ی اعمالش حکمی دگر است. لیک اهل سلوک فرموده اند که هفت مرحله دارد و مرتبت هرکدام را ندانی مگر از آن مرحله به سلامت بیرون آیی و اگر مرد راه نباشی به خوان…

  • ماده ۳۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

    دهم دسامبر ، روز جهانی حقوق بشر مبارک باد. بمناسبت این روز فرخنده پیشنهاد می شود یک ماده به  این مضمون به اعلامیه اضافه شود : هر کسی حق دارد اشتباه کند !! ،البته  تا حدی که باعث مزاحمت و آزار دیگری نشود. تذ کر: اول جمله حتما کلمه “ماده ” آورده شود (مثل سایر…

  • اجنبی‌ها چطوری‌اند ؟

    اجنبی ها چطوری‌اند ؟؟ درست مثل ما هستند. با تفاوت های فردی در چهره و اندام . دوتا دست دارند دوتا پا مثل ما عقیده دارند . سلیقه دارند . قانون دارند . آداب دارند و خیلی مزخرفات دست و پا گیر دیگه که اگه مثل ما رعایت نکنند خیلی خوشبخت میشن . ولی متاسفانه…