برچسب: فراوانی در بسندگی است

  • فراوانی در بسندگی است

     بخش اول : زندگی و فلسفه ثورو  این کتاب را ساموئل الکساندر در باره زندگی و فلسفه هنری دیوید ثورو در سال 2011 نوشته است. مترجم آن آقای غلامعلی کشانی هنری دیوید ثورو شاعر و فیلسوف آمریکائی(1862_1817 )است . او دانش آموخته دانشگاه هاروارد بود . فلسفه او در نقد (فرهنگ مادی ) بوده و…

  • فراوانی در بسندگی است

    پرسشی که کتاب “فراوانی در بسندگی است” در میان می‌گذارد، پرسشی عمومی، وجودی و هم‌زمان اقتصادی در باره‌ی همه‌ی زندگی است: چگونه کارکنیم، چگونه مصرف کنیم و در عین حال به رویاهای‌مان هر چه بیشتر نزدیک‌تر بمانیم؟ مخاطب این کتاب، همگان‌اند، بویژه جوانان. جوانانی که در آستانه‌ی انتخاب چگونه زیستن خود هستند. اما مسائلی که…