برچسب: فقر

  • فقر از دیدگاه شریعتی

    ميخواهم  بگويم …… فقر  همه جا سر ميكشد ……. فقر ، گرسنگي نيست ، عرياني  هم  نيست …… فقر ، چيزي را  ” نداشتن ” است ، ولي  ، آن چيز پول نيست ….. طلا و غذا نيست  ……. فقر  ،  همان گرد و خاكي است كه بر كتابهاي فروش نرفتهء يك كتابفروشي مي نشيند…