برچسب: فکر

  • فکرهایتان را خیلی جدی نگیرید

    Don’t Take Your Thoughts Too Seriously اکهارت تولی بسیاری از مردم بیشتر عمرشان را در زندان افکار محدود کننده خود می گذرانند. آنها هرگز قدم از محدوده تنگ و تاریکی که توسط ذهن خود ساخته اند بیرون نمی گذارند و اسیر شخصیتی خود ساخته که از گذشته ها تأثیر می گیرد هستند. شخصیتی که آن…

  • فکر کردن

    بینش‌های مرسوم و رايج, ما را از وظیفه‌ی دردناک فکر کردن آزاد می‌کنند. John Kenneth Galbraith

  • تفاوت فکر و عقیده

    آزادی, قدرت انسان در به كار بستن افکار و عقاید و گسستن از آنهاست. آزادی این نیست که انسان بدون فکر و عقیده باشد یا نسبت به همه بي قید و بی تفاوت باشد. داشتن فکر و عقیده به خودی خود بد نیست، بلکه در فکر یا عقیده‌اي ماندن بد است. یا به قول عرفای…