برچسب: محیط زیست

  • راه‌هایي که می‌توانیم به محیط زیست و بودجه‌مان کمک کنیم.

    1.       در صورت امکان از دوچرخه, وسایل همگانی, ماشین اشتراکی استفاده کنید و اگر نه, آهسته تر برانید و باد لاستیک تان را تنظیم نگه دارید. 2.       از وسایل بسته بندی یک بار مصرف استفاده نکنید. 3.       در مصرف آب نگذارید آب شیر باز بماند باغچه را در میان روز آب ندهید در سیفون های […]