برچسب: مديريت خشم

  • مديريت خشم

    ناشر:كتاب آوند دانش نویسنده: ويليام دويل جنتري مترجم:عزيزالله سميعي مترجم:سعيد گرامي بروجردي توضیحات: موضوع نوشتار حاضر، مديريت و كنترل تعارض، فشار رواني و خشم است. نويسنده در بخش اوّل، خواننده را با بعضي از حقايق بنيادي مربوط به خشم و تعيين كميت آن آشنا مي كند. در بخش هاي بعد، چگونگي اداره كردن خشم در…