برچسب: مصر

  • مصر ظهور شهروند جدید

    در قاهره جزوه ای پخش شد که در آن نوشته بود: “امروز این کشور کشور شماست. آشغال نریزید. از چراغ قرمز عبور نکنید. رشوه ندهید. زنان را آزار ندهید. از در خروج مترو وارد نشوید. نگویید این مشکل من نیست ما دیگر هیچ بهانه ای نداریم.” در آستانه تظاهرات روز دوشنبه در ایران, مصریان شروع…