برچسب: معلولین

  • ۱۰ رهنمود کاربردی برای کار با معلولین

    1.       اگر پیشنهاد کمک می کنید, صبر کنید تا پیشنهادتان قبول شود و به دقت گوش کنید که چه کمکی از شما خواسته می شود. 2.       با شخص معلول مستقیم صحبت کنید نه از طریق شخص ثالث. 3.       همیشه دست بدهید. 4.     خود را  به شخص نابینا  معرفی کنید و وقتی اتاق را ترک می کنید…