برچسب: مغز

  • آخرین فن استاد

    آخرین سخن استادم این بود. چرا مردم ظرفیت یک سئوال بزرگ را ندارند؟ چرا به جای تحمل یک سئوال بزرگ برایش جواب های کوچک از خود در می آورند؟ چه اشکالی دارد یک سئوال درذهن داشته باشیم و قبول کنیم که هیچ وقت به جوابش نخواهیم رسید؟ من با این سئوال زندگی کردم و این…

  • مغزی که خودش را تغییر می دهد

    درباره کتاب ” مغزی که خودش را تغییر می دهد”  نوشته  نورمن دویج THE BRAIN THAT CHANGES ITSELF Norman Doidge کتاب ” مغزی که خودش را تغییر می دهد” درباره  کشفِ پدیده ای دگرگون کننده است، درباره این که مغز قادر است خود را تغییر دهد. این کتاب شما را با این پدیده در خلال…

  • سندروم انتظار

    فرض کنید دو تا از دوستان شما فیلمی را که شما هنوز ندیده اید می بینند و از زیبایی های آن برای شما تعریف می کنند و می گویند بهترین فیلمی است که تاکنون دیده اند. ولی وقتی شما آن فیلم را می بینید اصلا به نظرتان جالب نمی آید و حتی برایتان بسیار معمولی…