برچسب: مهمانی

  • با مهمان

    راز خوش گذشتن به مهمانتان این است که کاری کنید احساس کند در خانه خودش است اگر این را صادقانه انجام دادید, بقیه اش خود بخود انجام  می شود Barbara Hall, Northern Exposure, Northern Hospitality, 1994

  • آداب مهمانی رفتن

    ‌تشكر يادتان نرود: تشكر از ميزبان به خاطر پذيرايي‌اش ضرورت دارد. اين كار را مي‌توانيد در پايان مهماني انجام بدهيد. اما روش بهتري هم وجود دارد؛ مي‌توانيد فرداي مهماني به ميزبان تلفن بزنيد و به او بگوييد فقط زنگ زده‌ايد بابت تشكر از پذيرايي ديروز؛ همين. سرزده نرويد مهماني: ايام عيد، بازار مهماني و ديد…