برچسب: نصیحت

  • نصیحت کردن یا نصیحت شدن

    ” در نصیحت کردن, به دنبال کمک کردن باشید , نه بدنبال خوشحال کردن دوستانتان” سولون یکی از سخت ترین چیزهایی که من تا به حال در مورد خود شنیده ام در قالب نصیحت بوده است. نصایح, اشارات, نکته ها, و راهنمایی ها مانند یک رودخانه از جهات مختلف هر روز به طرف ما روانند…