برچسب: کابوس نامه زمانه ما

  • کابوس نامه زمانه ما

    نوشته: باری کالاهان ترجمه: فلور من کشیش او بودم. این چیزی بود که به من گفت. جلوی کلیسای من، کلیسای پیتر مقدس ایستاد و گفت: «حالا تو کشیش من هستی.» از آهنگ صدا و رفتارش می شد فهمید که اهل دعا نیست. مسلما از کسی پوزش نمی طلبید و تقاضای عفو نداشت انجماد جاگرفته در…