برچسب: کودکان دستفروش خیابانی

  • چگونگی برخورد با کودکان دستفروش خیابانی:

      1- چیزی نخرید! بیشتر این بچه ها رو خونواده هاشون روزانه اجاره میدن. پولی که به اونها میدین و تموم کردن چیزایی که دستشونه باعث نمیشه اونا رو زودتر بفرستن خونه. به محض تموم شدن یه بسته چسب یکی دیگه میدن که بفروشه 2- بهشون بی اعتنایی نکنین! نادیده نگیرینشون. بی اعتنا نباشین. راتونو…