برچسب: 4 اثر از فلورانس اسكاول شين

  • 4 اثر از فلورانس اسكاول شين

    بيشتر مردم زندگي را جنگ مي‌انگارند، اما زندگي جنگ نيست، بازي است. هر چند بدون آگاهي از قانون معنويت نمي‌توان در اين بازي برنده شد. هر چه كه آدمي در خيال خود تصور مي‌كند ـ دير يا زود ـ در زندگي‌اش نمايان مي‌شود. براي پيروزي در بازي زندگي بايد نيروي خيالمان را آموزش دهيم. كسي…