ارتباط


بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما
به هم سبقت گیرد.

دالایی لاما


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.