ادب


ادب حقیقی آنست که همه رذایل اخلاقی انسان را از بین ببرد.

ابن سینا


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.